Leverans från 79 kr.
Min kundvagn

Mini Cart

Policy för skydd av personuppgifter

Policy för skydd av personuppgifter 

Justcool, c/o Justsupreme ApS (”Justcool”, ”vi”, ”vår”) hanterar personuppgifter från användarna på vår hemsida. Vi värnar om personuppgifter och följder den aktuella lagstiftningen för att skydda de personuppgifter som vi hanterar.

 

Vårt mål är att ständigt hålla en hög nivå av skydd för personuppgifter.

 

Så här skyddar vi personuppgifter

Justcool hanterar personuppgifter enligt lagen, förnuftigt och med öppenhet om hur hanteringen går till.

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att personuppgifter alltid ska vara skyddade vid till exempel förlust, manipulation och otillåten inloggning. Vi anpassar löpande vår säkerhet för att den ska hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Justcool gör alltid en riskanalys för all teknik vi använder i samband med behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Justcool hanterar endast de personuppgifter vi har rätt att göra. Vi hanterar endast vanliga personuppgifter och inga känsliga personuppgifter.

Justcool sparar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt och endast för att fylla de syften som hanteringen av uppgifterna kräver. För alla processer som inkluderar personuppgifter finns det en plan för hur länge uppgifterna ska sparas.

För att kunna uppfylla våra kontraktsmässiga förpliktelser (hantering och skickande av beställningar) samlar vi in och behandlar följande personuppgifter:

Hur skickar vi personuppgifter vidare?

Justcool vidarebefordrar aldrig personuppgifter till tredje part, utan att den registrerade har givit samtycke till det. Undantag sker om det finns rättslig grund för det, eller om vi har blivit ålagda det av en domstol.

Säker hantering av tredje part

Vi kan använda oss av externa företag som hanterar personuppgifter å Justcools vägnar. De företagen hanterar uppgifterna endast efter de specifika syften som personuppgifterna ursprungligen samlades in för, och endast efter instruktioner från Justcool.

Som utgångspunkt överför Justcool inte personuppgifter till länder utanför EU och EES, så till vida inte företaget som hanterar uppgifterna är Privacy Shield-certifierat. Privacy Shield är en säkerhetsstandard godkänd av EU för att hantera personuppgifter för medborgare inom Europeiska unionen.

Justcool använder följande tredjeparter för behandling av personuppgifter:

 

Den registrerades rättigheter

 

Rätt till att få upplysning om hantering av egna personuppgifter (upplysningsplikt)

Rätt till att ha insyn i egna personuppgifter (insynsrätten)

Rätt till att få oriktiga personuppgifter rättade (rätt till rättning)

Rätt till att få egna personuppgifter raderade (rätten att bli bortglömd)

Rätt till att få invända mot hanteringen av personuppgifter (rätt att invända)

 

Samtycke

Personuppgifter insamlade med skriftligt godkännande kan alltid få godkännandet återkallat (vilket framgår i rätten till samtycke).

Personuppgifter från tredje part samlas inte in.

 

Använd dina rättigheter

Om du vill använda dig av dina rättigheter ber vi dig att skriva till kundservice@Justcool.se

Du kan förvänta dig att höra från oss senast 5 dagar efter att din förfrågan är mottagen.

 

Så här klagar du

Om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter ska du skriva till ansvarig vid klagomål kundservice@Justcool.se

 

 

Integritetsskyddsmyndigheten

Om ditt klagomål inte godkänns av oss kan du ta ärendet vidare genom att skriva till:

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Eller skriv direkt till dem via myndighetens hemsida.